گزارش سالانه

 از مهمترین اصولی که کانون توحید بر آن استوار است, اصل تکیه بر خرد جمعی, یا به نام دیگر دموکراسی می باشد. در این راستا, کانون توحید سعی بر آن دارد تا در تمامی برنامه ها, تصمیم گیری ها و کارکرد های خود شفافیت کامل را داشته باشد. باور ما این است که تنها با اعتماد و صداقت است که میتوانیم با اعضاء و همراهانمان زندگانی سالمی داشته باشیم و به اهدافمان دست پیدا کنیم. 
 
 در این مسیر, کانون توحید درپایان هر دوره هیئت مدیره, گزارش سالانه ای تهیه میکند. گزارش های پیشین را می توانید در زیر ببینید و دانلود کنید. از شما درخواست داریم تا اگر سوالی و یا نقدی دارید, با ما درمیان بگذارید. 
 
گزارش سالانه 2017-2018
فايل ها:
(1 امتياز)
تاريخ 1397-06-11
اندازه فايل 1.91 MB
دانلود 3,293
 
گزارش سالانه 2016-2017
(3 امتيازات)
تاريخ 1395-12-03
اندازه فايل 6.5 MB
دانلود 3,704
 
گزارش سالانه 2015-2016
(3 امتيازات)
تاريخ 1394-12-12
اندازه فايل 1.94 MB
دانلود 3,704
 
گزارش سالانه 2014-2015
(4 امتيازات)
تاريخ 1394-04-09
اندازه فايل 4.05 MB
دانلود 4,458