هیئت مدیره کانون

 

اسامی به ترتیب الفبا است.

 

هیئت مدیره دوره هشتم (دوره هشتم: مارس ۲۰۲۰ - فوریه ۲۰۲۱)

 

 • مصطفی اسدی
 • محمد تائبی: بازرس
 • نیما رزاق پور: دبیر هیئت مدیره
 • محسن رضایی
 • محسن سعدی: بازرس علی‌البدل
 • مهدی صبور: عضو علی‌البدل هیئت مدیره
 • نرجس طاهایی
 • هانیه عبداله‌ زاده
 • انسیه مرکباتی
 • مصطفی اسدی

  مصطفی اسدی

 • محمد تائبی: بازرس

  محمد تائبی: بازرس

 • نیما رزاق پور: دبیر هیئت مدیره

  نیما رزاق پور: دبیر هیئت مدیره

 • محسن رضایی

  محسن رضایی

 • محسن سعدی: بازرس علی‌البدل

  محسن سعدی: بازرس علی‌البدل

 • مهدی صبور: عضو علی‌البدل هیئت مدیره

  مهدی صبور: عضو علی‌البدل هیئت مدیره

 • نرجس طاهایی

  نرجس طاهایی

 • هانیه عبداله‌ زاده

  هانیه عبداله‌ زاده

 • انسیه مرکباتی

  انسیه مرکباتی

 

جلسات هیئت مدیره کانون توحید 

جلسات هیئت مدیره کانون توحید برای تصمیم گیری در مورد برنامه های کانون، بصورت هفتگی برگزار میگردد. چنانچه از اعضای کانون توحید بوده و علاقمند به شرکت در جلسات هیئت مدیره می باشید، لطفا پس از مطالعه آیین نامه حضور اعضا در جلسات هیئت مدیره، با دبیر هیئت مدیره تماس حاصل فرمایید.

 

فايل ها:
تاريخ 1397-06-31
اندازه فايل 120.23 KB
دانلود 1,708

 

 

 

هیئت مدیره های پیشین

  • هیأت مدیره هفتم

  • مصطفی اسدی: مسئول گروه‌های شیعی و اسلامی

   مصطفی اسدی: مسئول گروه‌های شیعی و اسلامی

  • محمد‌مهدی باقری: مسئول روابط‌عمومی

   محمد‌مهدی باقری: مسئول روابط‌عمومی

  • حسین بهرامی: مسئول مالی

   حسین بهرامی: مسئول مالی

  • معصومه رمضانی: دبیر هیئت‌مدیره

   معصومه رمضانی: دبیر هیئت‌مدیره

  • محسن سعدی

   محسن سعدی

  • هانیه عبداله‌ زاده

   هانیه عبداله‌ زاده

  • انسیه مرکباتی

   انسیه مرکباتی

  • محمد تائبی: بازرس علی‌البدل

   محمد تائبی: بازرس علی‌البدل

  • نیما رزاق پور: بازرس

   نیما رزاق پور: بازرس

  • Fatemeh Ahmadi

   Fatemeh Ahmadi

  • Nima Razaghpour

   Nima Razaghpour

  • Mahdi Sabour

   Mahdi Sabour

  • Mohammad Taebi

   Mohammad Taebi

  • Alireza Zand Karimi

   Alireza Zand Karimi

  • Zahra Zanganeh

   Zahra Zanganeh

  • Salma Tabatabaei

   Salma Tabatabaei

  • Majid Soleymani

   Majid Soleymani

  • Mojtaba Ebadi

   Mojtaba Ebadi

  • هیأت مدیره

  • حسین بذرافشان

   حسین بذرافشان

  • سلمان بهرامی

   سلمان بهرامی

  • علیرضا زندی کریمی

   علیرضا زندی کریمی

  • مونا (زهرا) شیری

   مونا (زهرا) شیری

  • مهدی صبور

   مهدی صبور

  • مینا امیری

   مینا امیری (علی البدل)

  • لیلا غفاری

   لیلا غفاری (علی البدل)

  • بازرس

  • مجید سلیمانی

   مجید سلیمانی

  • مجتبی عبادی

   مجتبی عبادی (علی البدل)

  • هیأت مدیره

  • حسین بذرافشان

   حسین بذرافشان

  • سلمان بهرامی

   سلمان بهرامی

  • فهیمه سلیمانی

   فهیمه سلیمانی

  • سید نصر الله طباطبایی

   سید نصر الله طباطبایی

  • مجتبی عبادی

   مجتبی عبادی

  • محمد رضاقلی‌پور

   محمد رضاقلی‌پور (علی البدل)

  • مجید سلیمانی

   مجید سلیمانی (علی البدل)

  • بازرس

  • وحید اصغری

   وحید اصغری

  • مهدی رضاقلی‌زاده

   مهدی رضاقلی‌زاده (علی البدل)

  • هیأت مدیره

  • سلمان بهرامی

   سلمان بهرامی

  • یاسر رهروانی

   یاسر رهروانی

  • سید نصر الله طباطبایی

   سید نصر الله طباطبایی

  • حسین میرزاپور

   حسین میرزاپور

  • امیر محمد یدقار

   امیر محمد یدقار

  • مجتبی عبادی

   مجتبی عبادی (علی البدل)

  • شهاب مؤذنی

   شهاب مؤذنی (علی البدل)

  • بازرس

  • سید رضا میرنظامی

   سید رضا میرنظامی

  • حسین هاشمی

   حسین هاشمی (علی البدل)

  • هیأت مدیره

  • یاسر رهروانی

   یاسر رهروانی

  • علی گرجی

   علی گرجی

  • احمد محدث پور

   احمد محدث پور

  • حسین میرزاپور

   حسین میرزاپور

  • امیر محمد یدقار

   امیر محمد یدقار

  • بهنام ایزدی

   بهنام ایزدی (علی البدل)

  • سلمان بهرامی

   سلمان بهرامی (علی البدل)

  • بازرس

  • سید رضا میرنظامی

   سید رضا میرنظامی

  • حسین هاشمی

   حسین هاشمی (علی البدل)

 

 

روی دیوار توحید