برنامه های جاری

زندگی بر مدار ارزش

کانون توحید مونترال برای سومین بار متوالی برگزار می کند:
? دوره غیر حضوری *زندگی بر مدار ارزش* بر اساس رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

? این دوره شامل ۲۰ ساعت آموزش آنلاین می باشد که در ۸ جلسه و در بستر برنامه zoom برگزار خواهد شد.

زمان:۲۴ ژانویه تا ۲۰ فوریه
شنبه ها ۱۰ صبح تا ۱۲:۳۰
یکشنبه ها ۲۱:۳۰ تا ۲۴

? ثبت نام از طریق:
forms.gle/aPtznPxKLmG1auKG7

? اطلاعات بیشتر از طریق حساب تلگرامی:
@Rooyeshchildhoodgarden
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کانون توحید مونترال
Toheed-mtl.com Toheed-mtl.com