برنامه های جاری

یازدهمین کارگاه راهنماییِ دانشجویان فارسی زبان

دانشجویان جدیدِ مونترآل کانادا،
سلام گرم می‌کنیم به شما.
در راه بلندی که در پیش گرفته‌اید،
پاینده و جوینده و یابنده باشید.

کانون توحید مونترآل
همراه با شماست با:
یازدهمین کارگاه راهنماییِ
دانشجویان فارسی زبان

 

شنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۲۱
ساعت ۱۰ تا ۱۴ به وقت مونترال
۱۸:۳۰ تا ۲۲:۳۰ به وقت تهران

در این کارگاه فشرده و آنلاین،
نکته هایی خواهید شنید از:
- زندگی در مونترال
- کار و یادگیری زبان فرانسه
- بورسهای تحصیلی
- و مهاجرت

رایگان نام بنویسید و تشریف بیاورید.
نام‌نویسیِ رایگان و الزامی:
mtlOrientation.com
دانستنی‌های بیشتر در این گروه:
t.me/mtlOrientation11

خبر این کارگاه ارزشمند را
به دانشجویان جدید برسانید
شاید کمکی به آنها کند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کانون توحید مونترال
Toheed-mtl.com @Montrealtoheed