برنامه های جاری

بزرگداشت اربعین امام حسین(ع)

 

سلسله سخنرانی با محوریت واقعه عاشورا
برای بزرگداشت ایام اربعین حسینی
با حضور اساتید دانشگاه به صورت مجازی

برنامه دوم: سخنرانی دکتر حسن انصاری

(عضو موسسه مطالعات پیشرفته دانشکده مطالعات تاریخی شهر پرینستون در آمریکا، اسلام پژوه و محقق در حوزه مطالعات شیعی، تاریخ و فلسفه اسلامی)

زمان: یکشنبه، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰
ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ به وقت مونترال‌کانادا

راه ورود به برنامه با نرم‌افزار زوم:
bit.ly/3igKewW
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کانون توحید مونترال
Toheed-mtl.com Toheed-mtl.com