برنامه های جاری

نقش جامعه ی ایرانی-کانادایی در دفاع ازصلح و دیپلماسی با ایران

جامعهٔ ایرانی‌کانادایی چه نقش و اثری می‌تواند داشته باشد در کاستن از تحریم‌ها، پیشگیری از جنگ، دفاع از صلح و تقویت دیپلماسیِ دنیا و ایران؟

 

دو مهمانِ کانون توحید مونترآل دراین‌باره سخن می‌گویند و حاضران را به‌گفت‌وگوی داغ و سازنده فرامی‌خوانند.

جمعه ۲۲نوامبر۲۰۱۹ از ساعت ۱۷:۳۰
مونترآل، دانشگاه کنکوردیا
دانشکدهٔ کسب‌وکار جان مالسون، اتاق ۱۴.۲۵۰

goo.gl/maps/i5zmQawdXtXAxokd9

نام‌نویسیِ رایگان و الزامی:

tiny.cc/74m7fz

کانون توحید مونترآل

Toheed-mtl.ca     @Montrealtoheed